«Familie er det beste vi noensinne kan investere i»

– Cognition Builders


Familiearkitekter er «eksperter i den menneskelige tilstanden» som engasjeres gjennom det amerikanske selskapet Cognition Builders. Ved å utplassere én arkitekt i familien, samt la et ytterligere team loggføre og observere familiens atferdsmønsters gjennom kamera- og lydovervåkning, tilbyr firmaet å korrigere uønsket atferd hos barna og problemer med familiedynamikken. Familiearkitektene gir familien instrukser og feedback skreddersydd til deres partikulære utfordringer – følelsesmessige, intellektuelle eller sosiale.


I mars 2019 tok jeg på meg rollen som familiearkitekt for en norsk familie. Jeg installerte kameraer i fellesområder og observerte gjennom laptopen til avtalte tidspunkter.


Familiearkitektenes metodikk resulterer i et datasett som kan gi innsikt i et barns indre tankeverden. Hvilke forventninger til privatliv er rimelige? Hvor ender de innsamlede dataene opp, hvem analyserer dem og hvor lenge lagres de? Er dataanalyse, i kombinasjon med sanntidsovervåkning, den mest effektive og rasjonelle veien til et harmonisk familieliv?